நினைவுகள்01

2004/09/28

காவிக்கும் சாமிக்கும் சம்மந்தம் உண்டோ ?பாரினில்
காவி உடுத்தவன் சாமியார்உண்மையான "சாமி"யார் ?

READ MORE - நினைவுகள்01

யதார்த்தம்

நான் விஞ்ஞானியாகலாம் அது யதார்த்தம்

நாளை நம் தேசத்தில் சமாதானம் நிலவலாம் அது யதார்த்தம்

உலகப்போதுமொழி தமிழாகலாம் அதுவும் யதார்த்தம் - ஆனால்

சிறகொடிந்த பறவையின் சிறகுகள் நாளை முளைக்குமோ ?

-தர்சன்-

READ MORE - யதார்த்தம்

நான் உன்னிடம் கேட்பதேல்லாம்...

2004/09/27

நான் உன்னிடம் கேட்பதேல்லாம் உன் இதயத்தில் ஓர் இடம்தான்.
உன் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு பாதி என்று சொல்லவில்லை.
உன் வாழ்க்கையில்பாதியை உனக்குப்பிடித்தவனுக்குக்கொடுத்துவிடு.
உன் இதயத்தில் ஒரு சின்ன இடம் அதை எனக்குக்கொடு.
அச்சின்ன இடம் என் வாழ்க்கையில் பெரிய சந்தோசம்.
-பிரதாப்-
READ MORE - நான் உன்னிடம் கேட்பதேல்லாம்...

 
 
 

பிரிவுகள்

காப்புரிமை

இங்கு உள்ள அனைத்து பதிவுகளும் சரியான முறையில் காப்புரிமை பெற்றவை
MyFreeCopyright.com Registered & Protected

வருகைகள்

Online Users